Too Busy Raiding to Read? Conquer Knowledge with Our Exclusive Podcast

Järnets verkliga värde

Observera att denna bloggartikel är skriven på engelska, och sedan översatt till svenska med Shopifys egna automatiska verktyg. Det gör att texten kan vara svår att förstå i denna översättning. Om du vill läsa originalinlägget istället finns den här

Min insikt

Eftersom mitt mål är att vara hela världens bysmed vill jag vara redo för alla skräddarsydda beställningar så då och då ser jag över mitt materiallager. Häromdagen märkte jag att det var dags att fylla på och köpa lite mer material att smida. Så jag köpte ett par hundra kilo järn. Men det slog mig, jag har en soptunna i min smedja där jag slänger alla rester. Jag insåg att jag väldigt sällan tömmer den. Och den där "bin" är en gammal 10 l färgburk, så den är inte jättestor så tydligen är smide ett väldigt effektivt sätt att använda materialet. När jag introducerar smedhantverket för nybörjare vill jag säga att det är ungefär som keramik.

När jag började smida 2010 var jag van vid att arbeta med trä. I träbearbetning/träsnideri tar man bort material tills önskad form uppnås. Men smide är annorlunda och det är därför det är så lite avfall. Du kan smida tjockare material och dra ut det till tunnare men längre järnstänger. Jag ska ge dig ett exempel: Låt oss säga att du har en järnstång som mäter 20 mm x 20 mm och som är 100 mm lång men du behöver en stång som mäter 5 mm x 5 mm. Sedan kan du ta 20 mm x 20 mm och smida så du får en stång som mäter 5 mm x 5 mm och är 1600 mm lång. Så istället för att slänga de korta men tjocka bitarna kan den smidas till längre tunnare bitar som kan användas för andra projekt.

Högre värde än guld

Idag är stål den mest använda metallen och vi kan hitta den överallt i vårt dagliga liv. Stål används i möbler, köksartiklar, bilar, byggnader och mycket mer. Det används överallt. Stålproduktionen beräknas i vikten av producerat råstål (Råstål är oraffinerat stål och behöver bearbetas ytterligare innan användning). År 2020 producerade alla världens länder totalt 1877,5 miljoner ton råstål! Men det har inte alltid varit så här. En gång i tiden fick järn ett högre värde än guld.

Järnföremål från 5000 f.Kr

Hettiterna, en uråldrig grupp indoeuropéer som bildade ett imperium vid Hattusa i Anatolien, beläget i vad vi idag kallar Turkiet, tros vara de första människorna som tillverkade järn och hade monopol på järntillverkning fram till 1200 f.Kr. Det sägs att man skulle kunna straffas till döden om man avslöjade hur man tillverkar järn för andra. Här i Skandinavien har man tillverkat järn i 3000 år. Men det finns föremål som är mycket äldre än så. Arkeologer har hittat järnföremål formade av mänskliga händer från tider då människor inte ens visste hur man tillverkar järn. Det äldsta föremålet är från år 5000 f.Kr. och hittades i Samarra, Irak. Men om folk inte kunde tillverka järn då, hur är detta möjligt? Järnet som användes kom från rymden med meteoriter.

Järnmeteoriter är den tidigaste källan till järn för människor. Järnet från rymden var mycket sällsynt och dyrt. En källa berättar att när folk handlade detta järn värderades det 40 gånger silvervärdet. Det var exklusivt och "kom från himlen". Järnmeteoriter är inte lika "rena" som mänskligt tillverkat järn. Det är vanligtvis en järn-nickellegering. På grund av denna legering är den lite annorlunda att arbeta med och har även ett annat utseende än järn som tillverkas i en ugn. Det unika utseendet och mönstret som järnmeteoriter har kallas "Widmanstätten-mönster", uppkallat efter greve Alois von Beckh Widmanstätten.

Järn vinner

Före järnåldern fick vi en historisk period som vi kallar bronsåldern och som namnet säger användes brons. Brons är en legering och dess huvudingrediens är koppar. En vanlig blandning är koppar och tenn men andra metaller kan också användas. Även om brons är ett mycket användbart material, var en av teorierna varför bronsåldern tog slut helt enkelt för att järn var ett bättre material än brons. Det är möjligt att göra järn segare än brons genom att tillsätta kol till det. Järn legerat med kol kallas stål och stål gav oss mer hållbara verktyg än tidigare och detta var en revolution. Med mer hållbara verktyg kan vi använda fler olika typer av jord för att odla vår mat, detta gjorde befolkningen snällare och en ny era började.

Ytterligare utveckling

I Europa var järnet högt värderat och dyrt under mycket lång tid och det var en viktig handelsvara, särskilt för vikingarna. Vikingarna var kända för att tillverka järn av hög kvalitet . Det var först under medeltiden när masugnar blev vanligare som värdet började sjunka. Med en masugn är det möjligt att använda en annan typ av malm. Innan masugnen, då man använde en bloomery, gick det bara att tillverka järn av så kallat myrjärn. Med masugnar kan vi använda järnmalm från gruvor och även göra större volymer i varje parti. I slutet av 1800-talet uppfanns nya processer och järntillverkningsprocessen effektiviserades. En av dessa metoder kallas "Bessemer-processen" och var en game changer.


Jag vill bevara kunskapen

Som världens bysmed vill jag fortsätta att använda och även lära ut mer om hantverket så den kommande generationen kan bevara detta vackra hantverk och använda materialet på ett bra sätt då jag värderar järn lika högt som våra förfäder.

Tillbaka till blogg